Jozefschool Muiden

Kloosterstraat 14 1398 AM Muiden

  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden

In het kort

Toelichting van de school

Op de Jozefschool zetten wij ons in voor kwalitatief goed onderwijs én voor een fijne sfeer met een door een eigen leerkracht ontwikkelde sociaal-emotionele methodiek, ‘Hart van Onderwijs’. Het programma van ‘Hart van Onderwijs’ vormt met de hartkwaliteiten ‘vriendelijkheid, mededogen/empathie, blijdschap en gelijkheid’ vier stevige pijlers voor de wijze waarop we op de Jozefschool samen spelen en samen werken. De lessen van ‘Hart van Onderwijs’ hebben dan ook een vaste plek in het rooster van de school. De manier waarop leerkrachten, leerlingen, ouders en directie met elkaar omgaan en betrokken zijn, maakt de Jozefschool een unieke school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol
  • Verbonden
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Jozefschool ligt midden in het historische centrum van Muiden. Door de centrale ligging zijn alle wijken in de school vertegenwoordigd en daarmee vormt de leerlingenpopulatie een mooie afspiegeling van de inwoners van Muiden. De Jozefschool heeft negen groepen, waarvan 3 kleutergroepen en 6 jaargroepen. Het kleinschalige karakter van de school zal altijd behouden blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven