Jozefschool Muiden

Kloosterstraat 14 1398 AM Muiden

  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden
  • Schoolfoto van Jozefschool Muiden

In het kort

Toelichting van de school

Op de Jozefschool zetten wij ons in voor kwalitatief goed onderwijs én voor een fijne sfeer met een door een eigen leerkracht ontwikkelde sociaal-emotionele methodiek, ‘Hart van Onderwijs’. Het programma van ‘Hart van Onderwijs’ vormt met de hartkwaliteiten ‘vriendelijkheid, mededogen/empathie, blijdschap en gelijkheid’ vier stevige pijlers voor de wijze waarop we op de Jozefschool samen spelen en samen werken. De lessen van ‘Hart van Onderwijs’ hebben dan ook een vaste plek in het rooster van de school. De manier waarop leerkrachten, leerlingen, ouders en directie met elkaar omgaan en betrokken zijn, maakt de Jozefschool een unieke school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Relatie
  • Betekenisvol
  • Talentgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een traditionele school en bevindt zich in het historisch centrum van Muiden. De school werkt volgens het zogeheten leerstofjaarklassensysteem. Er zijn negen groepen, waarvan drie heterogene kleutergroepen en zes homogene groepen.

Het leerlingenaantal kent de laatste jaren een lichte stijging, maar het kleinschalige karakter van de school zal altijd behouden blijven. In algemene zin besteden wij, op grond van de kenmerken van de leerlingen, aan de volgende zaken extra aandacht: talentontwikkeling, meer- en hoogbegaafdheid en sociaal- emotionele ontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school biedt geen voorschoolse opvang. Voor de opvang na schooltijd werken we samen met de onderstaande aanbieders voor de buitenschoolse opvang (BSO). Tijdens de BSO-uren hebben de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende activiteiten die aansluiten bij hun interesses en behoeften. We streven ernaar om een evenwichtige mix van ontspanning, creativiteit en educatie te bieden, zodat de kinderen zich zowel op sociaal als op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van onze partners.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven