Kindcentrum Muiderkring

Kruitmolen 1 1398 HA Muiden

  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom!
Een prachtige school die per januari 2022 is verhuisd naar de nieuwe wijk in Muiden: de Krijgsman. Een Kindcentrum dat bestaat uit een nauwe samenwerking met kinderopvang SKBNM. In het kindcentrum staat brede ontwikkeling centraal. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed, toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden. Er is naast het standaard aanbod ook volop aandacht voor sport, kunst en cultuur, techniek en ICT-gebruik. Kortom een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen. Het onderwijs is flexibel georganiseerd in units, thuisgroepen en niveaugroepen. De kinderen zijn allemaal onderdeel van een heterogene thuisgroep met een vaste mentorleerkracht. Lees hier meer over op de website of bij het kopje: over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Open en betrouwbaar
  • Toekomstbestendig
  • Verbinding
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vorig schooljaar viel het kindcentrum onder 2 besturen, nl. Talent Primair en ASKO. Sinds 1 oktober 2021 is de school met 2 groepen gestart onder de vlag van ASKO. Talent Primair had 7 groepen binnen ons kindcentrum. Sinds 1 augustus 2022 valt het hele kindcentrum onder het bestuur van ASKO. We zijn dit schooljaar gestart met 14 groepen en zullen dit schooljaar doorgroeien naar 15 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven