Kindcentrum Muiderkring

Kruitmolen 1 1398 HA Muiden

  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom!
Een prachtige school die per januari 2022 is verhuisd naar de nieuwe wijk in Muiden: de Krijgsman. Een kindcentrum dat bestaat uit een nauwe samenwerking met kinderopvang SKBNM. In het kindcentrum staat brede ontwikkeling centraal. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed, toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden. Een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen. Het onderwijs is flexibel georganiseerd in units, thuisgroepen en niveaugroepen. De kinderen zijn allemaal onderdeel van een heterogene thuisgroep met een vaste mentorleerkracht. Lees hier meer over op de website of bij het kopje: over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open en betrouwbaar
  • Unitonderwijs
  • Verbinding
  • Eigenaarschap
  • Groei school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2022 valt het schoolgedeelte van het kindcentrum onder het bestuur van ASKO, we werken voor de opvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang) samen met SKBNM. We starten schooljaar 2023-2024 met 18 groepen, die zijn opgebouwd als een piramide, dat wil zeggen dat er veel kleutergroepen zijn en maar twee groepen 7-8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
411
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn meerdere buitenschoolse opvangorganisaties in Muiden en Muiderberg. Zij halen ook kinderen van ons kindcentrum op. Zij zijn extern en wij hebben daar, behalve afspraken over ophalen, geen samenwerkingsverband mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven