Kindcentrum Muiderkring

Kruitmolen 1 1398 HA Muiden

  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring
  • Schoolfoto van Kindcentrum Muiderkring

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom!
Een prachtige school die per januari 2022 is verhuisd naar de nieuwe wijk in Muiden: de Krijgsman. Een Kindcentrum dat bestaat uit een nauwe samenwerking van 3 organisaties, te weten Talent Primair, ASKO en SKBNM. In het kindcentrum staat brede ontwikkeling centraal. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed, toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden, er is naast het standaard aanbod ook volop aandacht voor sport, kunst en cultuur, techniek en ict-gebruik. Kortom een omgeving die kinderen uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen. Het onderwijs is flexibel georganiseerd in units, thuisgroepen en niveaugroepen. De kinderen zijn allemaal onderdeel van een heterogene thuisgroep met een vaste mentorleerkracht. Lees hier meer over op de website of bij het kopje: over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Open en betrouwbaar
  • Toekomstbestendig
  • Verbinding
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 1 oktober 2022 is de school met 2 groepen gestart. In april 2022 komt er een nieuwe instroomgroep bij van 30 leerlingen. Omdat de school in een hele nieuwe wijk staat, zal het leerlingaantal snel groeien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven