Basisschool Ondersteboven

Hagendoornweg 2 6237 NP Moorveld

Schoolfoto van Basisschool Ondersteboven

In het kort

Toelichting van de school

De website SchoolVenster biedt u inzicht in de werkwijze en resultaten van Basisschool Ondersteboven. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt de website SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school in het algemeen, zorg, werkwijzen en prestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verbinden
  • eigentijds leren
  • kleinschalig en geborgenheid
  • maatwerk in leerlingenzorg
  • samenwerken en zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose voor de komende schooljaren blijft positief. Op basis van de door de gemeente Meerssen aangereikte geboortecijfers zal de school de komende jaren qua leerlingenaantal stabiliseren of zelfs licht groeien.

De procedure voor aanmelding en intake zijn in het bijgevoegd document beschreven.

Ons schoolbestuur INNOVO heeft algemene regels voor aanmelding en toelating opgesteld. Deze kunt u vinden via: https://www.innovo.nl/regels-voor-toelating.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De getoonde schooltijden zijn de tijden dat de lessen starten of eindigen.

De leerkrachten staat in de ochtend vanaf 8.20 buiten op het schoolplein. Ouders zijn dan in de gelegenheid om een korte boodschap door te geven aan de leerkracht (bijv. tandartsbezoek o.i.d.) De kinderen worden om 8.25 uur door de leerkracht mee naar binnen genomen, waar om 8.30 uur wordt gestart met de les.

Na de middagpauze worden de leerlingen om 12.55 uur wederom opgehaald door de leerkracht van hun groep. De lessen in de middag starten om 13.00 uur.

De ochtendpauze is voor alle kinderen van 10.15 tot 10.30 uur. Tijdens deze pauze zijn twee onderwijskrachten die toezicht houden. Om 12.45 uur is er een onderwijskracht buiten om te surveilleren. Vanaf deze tijd mogen de kinderen die niet zijn overgebleven, weer op het schoolplein komen spelen. Deze keuze is gemaakt om het overzicht te behouden welke kinderen overblijven (onder toezicht van de overblijfouders) en welke kinderen van thuis komen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven