Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent

In het kort

Toelichting van de school

ODBS Het Talent heeft als motto “jezelf zijn afgestemd op anderen”. 

Op Het Talent leert een kind in een warme en veilige omgeving zijn natuurlijke nieuwsgierigheid te vertalen in kennis en sociale vaardigheden. Dit alles in een hechte samenwerking met de ouders van onze leerlingen. ODBS Het Talent is een kleine school met kleine groepen, wat de mogelijkheid biedt ervoor te zorgen dat er in ons onderwijs zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele kwaliteiten van de leerlingen. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat samenwerking tussen leerlingen sterk wordt gestimuleerd.  Uit het in maart van 2019 gehouden tevredenheidonderzoek blijkt dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de school.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Kleine school
  • Buurtschap Mookhoek
  • Openbare Basisschool
  • Stichting De Hoekse School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven