Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Ons schoolplein is groot en we spelen er graag met alle kinderen van de school.
  • Het knusse gebouw biedt ons voldoende ruimte om in en buiten het klaslokaal en het gebouw te werken en te leren.

Het team

Toelichting van de school

Groep 1-2: 

maandag: juf Anneroos en juf Fleur

dinsdag: juf Anneroos

woensdag: juf Annette en juf Marike

donderdag: juf Anneroos

vrijdag: juf Annette

Groep 3-4-5:

maandag: juf Kim en juf Jacomien

dinsdag: juf Kim en juf Jacomien

woensdag: juf Kim en juf Jacomien

donderdag: juf Kim en juf Fleur

vrijdag: juf Kim

Groep 6-7-8:

maandag: juf Ria en juf Marike

dinsdag: juf Ria en juf Marike

woensdag: juf Linda en juf Fleur

donderdag: juf Linda

vrijdag: juf Linda

Directie: alle dagen Arianne Zonneveld

Interne Begeleiding: woensdag en donderdag Ria Sakko

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort resulteert regelmatig in een gebrek aan invallers waardoor het invalprobleem nijpend is. Bij ziekte van een leerkracht zal de groep worden opgevangen door een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat, door de ib-er of door de directeur. Als de vervanging vanuit school niet mogelijk is, dan zal worden geprobeerd een invaller van buiten de school in te zetten.  Als er geen invaller beschikbaar is, dan worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen.  De kinderen worden zelden naar huis gestuurd, maar als het niet anders kan, doen we dat wel. Ouders worden dat geval op de hoogte gebracht zodat het de kinderen kunnen worden opgehaald of ouders ontvangen 's ochtends vroeg een berichtje in Parro. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters in groep 1 en 2 hebben tijd waarin ze instructies krijgen in de kleine of de grote kring of in groepjes. Ook hebben ze tijd om zelfstandig te spelen en te werken en dit doen ze aan de hand van een kiesbord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op ODBS Het Talent geven we instructies en hebben kinderen zelfstandig werktijd om het werk te maken. Ook hanteren we tijd om het werk te plannen en te reflecteren. We doen dit omdat we een Daltonschool zijn. Tijdens de zelfwerktijd hebben kinderen de vrijheid om op een plek te werken waar ze zich goed kunnen concentreren op hun werk zoals het stiltelokaal. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij aanmelding van een kind met een bijzondere behoefte bekijken we wat we kunnen doen om aan onze zorgplicht te voldoen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sil op School

Sil op school is een volwaardig programma met een doorgaande leerlijn en is het meest flexibele kleuterprogramma vol variatie voor alle kinderen in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. Het is een compleet programma, waarmee gewerkt wordt aan alle SLO-doelen:

- Aandacht aan alle 4 ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel.

- Ontwikkeling van kleuters via spel.

- Besteedt veel aandacht aan begeleiding van het doen alsof-spel: verkennen, verbinden en verrijken van het spel.

- Is binnen iedere activiteit uitgewerkt in 3 niveaus: basis, intensief en verdiept arrangement.

In de kleutergroep wordt gewerkt aan thema's. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn dat:

- Sil plukt appels, gaat over de nazomer en fruit. 

- Ridder Sil en de jonkvrouw, gaat over vroeger.

- Sil en de speelgoedwinkel, gaat over speelgoed, sint en kerst.

- Winterkost, gaat over eten. 

- Pleisters en zalfjes, gaat over ziek zijn en de dokter.

- Hooggeëerd publiek, gaat over het circus.

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd door middel van het observatiesysteem dat hoort bij de methode van Sil. In de loop van schooljaar 2022-2023 gaan we IEP LVS gebruiken voor de hele school. 

Terug naar boven