Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Ons schoolplein is groot en we spelen er graag met alle kinderen van de school.
  • Het knusse gebouw biedt ons voldoende ruimte om in en buiten het klaslokaal en het gebouw te werken en te leren.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort resulteert regelmatig in een gebrek aan invallers waardoor het invalprobleem nijpend is. Bij ziekte van een leerkracht dan zal de groep worden opgevangen door een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat of door de ib-er of door de directeur. Als de vervanging vanuit school niet mogelijk is, dan zal worden geprobeerd een invaller van buiten de school in te zetten.  Als er geen invaller beschikbaar is, dan worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen.  De kinderen worden zelden naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters in groep 1 en 2 hebben tijd waarin ze instructies krijgen in de kleine of de grote kring of in groepjes. Ook hebben ze tijd om zelfstandig te spelen en te werken en dit doen ze aan de hand van een kiesbord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op ODBS Het Talent geven we instructies en hebben kinderen zelfstandig werktijd om het werk te maken. Ook hanteren we tijd om het werk te plannen en te reflecteren. We doen dit omdat we een Daltonschool zijn. Tijdens de zelfwerktijd hebben kinderen de vrijheid om op een plek te werken waar ze zich goed kunnen concentreren op hun werk zoals het stiltelokaal. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij aanmelding van een kind met een bijzondere behoefte bekijken we wat we kunnen doen om aan onze zorgplicht te voldoen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven