Basisschool Het Talent

Kreekstraat 1 3293 AB Mookhoek

  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent
  • Schoolfoto van Basisschool Het Talent

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht dan zal de groep worden opgevangen door een leerkracht die op dat moment niet voor de klas staat.  Als de vervanging vanuit school niet mogelijk is, dan zal worden geprobeerd een invaller van buiten de school in te zetten. Het aantal invallers is helaas beperkt en als er geen invaller beschikbaar is, dan worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen.  De kinderen worden zelden naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven