Graaf Jan van Montfoort

G van Damstraat 83 C 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van Graaf Jan van Montfoort

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingenquête wordt afgenomen via Vensters-PO in de groepen 6 t/m 8. Op basis van de resultaten wordt het gesprek gevoerd met het team, de medezeggenschapsraad en schoolraad. N.a.v. de enquête worden aandachtspunten opgepakt in acties gedurende het schooljaar.  In de bijlage vindt u een overzicht van de resultaten van het jaar 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar willen we met de ouders in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te kunnen peilen stellen we jaarlijks een aantal vragen aan ouders. De antwoorden hierop zijn voor ons een indicatie om te weten of we goed bezig zijn en waar de verbeterpunten liggen. Met deze verbeterpunten gaan wij aan de slag. Opmerkingen en aanbevelingen worden gewaardeerd. Zij geven richting aan de verbeterpunten die we als school willen uitvoeren. De resultaten worden weer opgenomen  in de schoolgids en op onze website. Hierin vertellen we u ook aan welke punten wij gaan werken. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven