Graaf Jan van Montfoort

G van Damstraat 83 C 3417 WD Montfoort

Schoolfoto van Graaf Jan van Montfoort

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt vervanging geregeld via een flexibele schil binnen de SPCO Groene Hart en via de invalpool van Transvita. Tevens wordt er ook door een duo-collega vervangen of door de remedial teacher en directie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op woensdag en vrijdag is een vakdocent bewegingsonderwijs aanwezig om de gymlessen te verzorgen aan de kinderen van groep 3 t/m 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is op de Graaf Jan geïntegreerd in IPC.  De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige en creatieve vorming komen samen in IPC en worden op 4 middagen gegeven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie bijlage SOP

SOP 2020-2021

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen extra ondersteuning op het gebied van hun cognitieve en sociaal/emotionele ontwikkeling. We maken gebruik van de kennis en expertise van externe deskundigen van o.a. Passenderwijs. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven