Basisschool met de Bijbel Het Kompas

Joop Westerweelstraat 18 3417 EN Montfoort

  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

Op School met de Bijbel Het Kompas werkt een jong enthousiast team. In het schooljaar 2020-2021 is het gelukt om alle vacature te vervullen met een kwalitatief goede en gediplomeerde leerkrachten die bij de school passen. De onderstaande tabellen geven een wat vertekend beeld omdat ingehuurd personeel in het schooljaar 2018-2019 hierin niet is opgenomen. Daarnaast is de splitsing onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel ook niet volledig kloppend. Dit heeft als oorzaak dat tot vorige jaar één leerkracht enkele dagen voor de groep stond, terwijl ze deeltijd de PABO opleiding volgde. Deze opleiding is recent met succes afgerond.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De achterliggende jaren is het vinden van een vervanger bij afwezigheid van leerkrachten in het basisonderwijs een steeds groter probleem. Om het voor u als ouder helder te maken hoe wij de vervanging regelen, kunt u hieronder het beleid bij afwezigheid lezen.

1. Eerst wordt een beroep gedaan op de pool met invallers.

2. Vervolgens doen we een beroep op onze parttimers.

3. Mocht dit alles niet lukken dan wordt er gekeken of een remedial teacher, intern begeleider, onderwijsassistent of directie door het afzeggen van afspraken/ hulp, ruimte kan maken in het rooster.

4. Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de desbetreffende groep thuis moeten blijven. Ouders worden hiervan zo vroeg als mogelijk op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onderstaand overzicht is zichtbaar in welke groepen welke leerkrachten lesgeven. De contactgegevens (alleen voor ouders, niet op de website) van deze leerkrachten vindt u in hoofdstuk 7 achterin de schoolgids.

Groep 0/1:
maandag, dinsdag en vrijdag Juf Petra (Kuiper), woensdag en donderdag Juf Caroline (Versteeg)

Groep 2: 
maandag tot vrijdag Juf Danielle (van Grootveld), om de week op woensdag juf Pia (de Graaf)

Groep 3:
maandag tot vrijdag Juf (Marieke) Markus, om de week op woensdag juf (Meta) van Veldhuizen.

Groep 4:
maandag tot vrijdag Juf (Gerdineke) Hogendoorn, dinsdagmiddag juf Willeke (Nokkert).

Groep 5/6:
maandag tot vrijdag Meester (Jonathan) Slingerland, om de week op woensdag juf (Bernadet) Mieras.

Groep 6/7:
maandag tot woensdag Juf (Gerdine) Vonk, donderdag en vrijdag Juf (Corine) den Toom.

Groep 8:
maandag tot woensdag Juf (Linda) Lambooij, donderdag en vrijdag Juf (Titia) Mackloet.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In sommige situaties krijgt een vakgebied extra aandacht, dit bijvoorbeeld op de grote rekendag, tijdens de boekenweek of op een "sportmiddag". Daarnaast kan het zijn dat een groep voor een langere periode extra onderwijstijd geeft aan een vakgebied. Dit zal voorkomen als dit vakgebied extra tijd en aandacht nodig heeft.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning die onze school kan bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Doormiddel van het SOP geven we het samenwerkingsverband Berseba inzicht in de basiskwaliteit, de basisondersteuning en de licht- curatieve ondersteuning. In het SOP vindt u kengetallen waaronder de zorgzwaarte, doorstroom en uitstroom van leerlingen, de expertise van de leerkrachten etc. Vanuit de kengetallen en uitgezette vragenlijsten formuleren we actiepunten voor de komende jaren. Leerlingen met een specifieke onderwijs- en of ondersteuningsbehoefte worden besproken in het ondersteuningsteam. Bij dit overleg zitten ouders, leerkracht, directeur, jeugdarts, psycholoog, jeugdzorgwerker en interne begeleider. Indien nodig wordt de leerplichtambtenaar, ambulant dienstverlener of coördinator van het samenwerkingsverband uitgenodigd. Per specifieke onderwijs- en of ondersteuningsbehoefte kijken we of het voor ons als school haalbaar is om aan de behoefte te voldoen. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: de groep, middelen, ruimte, tijd, expertise en  vooral het welbevinden van de leerlingen. Apart beschreven staan onze ambities, mogelijk heden en grenzen met betrekking tot passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven