Basisschool met de Bijbel Het Kompas

Joop Westerweelstraat 18 3417 EN Montfoort

  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De achterliggende jaren is er, ook gezien de resultaten van de eindtoets, schoolbreed aan onderwijskwaliteit gewerkt. Blij zijn we dat dit ook terug te zien is in de uitzonderlijk hoge resultaten met de eindtoets route 8 in het schooljaar 2018-2019. Een prestatie van de leerlingen, maar ook van een team wat enthousiast vol energie goed onderwijs heeft gegeven!  In verband met de corona crisis is er geen eindtoets afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

De achterliggende jaren hebben we altijd de inspectie eisen omtrent de referentieniveaus gehaald. De laatste jaren zitten we hier zelfs zeer ruim boven. Ten opzichte van de landelijke cijfers verlaat in groep 8 een groot percentage leerlingen die het hogere niveau ofwel streefniveau voor rekenen (1S) en (2F) voor taalverzorging en lezen heeft behaald.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten gebruiken wij in de groepen 3 t/m 8 om ons onderwijsleerproces te evalueren. We gebruiken hier de CITO midden en eind toetsen voor. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. We gebruiken deze toetsen alleen voor de basisvakken taal (waaronder spelling en woordenschat) rekenen en Engels. In groepsbesprekingen met de intern begeleider worden de analyses bekeken en gebruikt om de groepsplannen bij te stellen. Dit gebeurt 2 keer per jaar in februari en juni. Verder volgen we de leerlingen gedurende het jaar ook met de methodetoetsen. Wanneer bepaalde onderdelen uitvallen worden deze in het nieuwe blok extra aan de leerlingen aangeboden. Het volgen van de leerlingen in de groepen 1 en 2 gebeurt via leerlijnen met daarbij behorende observatielijsten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven