Basisschool met de Bijbel Het Kompas

Joop Westerweelstraat 18 3417 EN Montfoort

  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster!

De School met de Bijbel Het Kompas is een school waar kinderen in een veilige omgeving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toekomst als zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid in alle samenlevingsverbanden te kunnen functioneren.

Meer informatie over onze school vindt u ook op onze website http://kompasmontfoort.nl

Het Kompas kenmerkt zich in:

- Bijbel getrouw onderwijs.

- onderwijs van hoge kwaliteit.

- veel kennis over en passend aanbod voor dyslectie.

- grote ouder betrokkenheid.

- een warme en open sfeer onderling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbelgetrouw onderwijs
  • Hoge kwaliteit onderwijs
  • Veel kennis met dyslexie
  • Een warme, open uitstraling
  • Kennis over (meer) begaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de instroom van leerlingen uit Oekraïne is het leerlingenaantal in het schooljaar 2022 fors toegenomen. Zonder deze leerlingen zou het leerlingenaantal stabiel zijn gebleven. De verwachting is dat het (reguliere) leerlingenaantal de komende jaren licht zal stijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds 2022 heeft het Kompas het certificaat "veilige school" van de Stichting veilig onderwijs. Meer informatie over (sociale) veiligheid is ook op onze website te vinden: www.kompasmontfoort.nl

Terug naar boven