KBs De Heeswijk

Jonker Fransstraat 1a 3417 AV Montfoort

  • Onlangs vierde de school haar 50jarig jubileum!
  • Ontdekochtend onderbouw met hulpouders!
  • Leren programmeren!
  • In ons onderwijs worden deze symbolen gehanteerd.
  • De leerlingen ontwikkelen leesplezier!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2013-2014 is   537,2

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2014-2015 is   538,4

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2015-2016 is   533,5

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2016-2017 is   537,5

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2017-2018 is   539,0

De gemiddelde CITO eindtoetsscore in 2018-2019 is   540,3

Geen Cito eindtoets ivm Corona-crisis  2019-2020

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door afname van diverse toetsmaterialen en observaties wordt de voortgang van ontwikkelingen van leerlingen in kaart gebracht en in een leerlingvolgsysteem opgeslagen. Deze resultaten worden door de leerkrachten en intern begeleiders geanalyseerd en besproken. Dit gebeurt vier keer per jaar. Waar nodig wordt vervolgens het onderwijsprogramma op groeps- of individueel niveau aangepast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf halverwege groep 7 worden onze kinderen begeleid naar het Voortgezet Onderwijs. Het voorlopige advies voor de V.O.-school wordt gegeven tijdens het tweede rapportgesprek in groep 7. In groep 8 krijgt u algemene informatie over het voortgezet onderwijs in de regio. Medio december/januari kunt u met uw kind de diverse scholen bezoeken. In februari wordt in samenspraak met u het definitieve advies vastgelegd. Medio april maken de leerlingen de eindtoets basisonderwijs van Cito. In bijzondere gevallen kan een heroverweging plaatsvinden bij een hogere score dan verwacht.

Over het algemeen geeft KBs de Heeswijk passende adviezen. Uit de gegevens die wij terugontvangen vanuit het Voortgezet Onderwijs blijkt dat de meeste leerlingen prima hun vervolgopleiding doorlopen. In de overdrachten met het VO worden de leerlingen geëvalueerd. Daarnaast worden de oud-leerlingen en hun ouders bevraagd middels een enquête over hun bevindingen in het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven