KBs De Heeswijk

Jonker Fransstraat 1a 3417 AV Montfoort

  • Onlangs vierde de school haar 50jarig jubileum!
  • Ontdekochtend onderbouw met hulpouders!
  • Leren programmeren!
  • In ons onderwijs worden deze symbolen gehanteerd.
  • De leerlingen ontwikkelen leesplezier!

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

fijn dat u belangstelling heeft voor onze school.

Op deze site kunt u alles lezen over ons onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Meer specifieke informatie over ons onderwijs staat beschreven in ons schoolplan/schoolgids. Deze kunt u vinden op onze website: www.heeswijkschool.nl. We staan als school voor het ontwikkelen van de talenten van onze kinderen en onszelf. Hierbij maken wij gebruik van het concept van Meervoudige Intelligentie (M.I.) dat wij op onze school KNAP noemen.

Diverse objectieve gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en onze school.
Waar nodig geven wij u een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo levert dit Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Onze school is een van de zestien scholen onder het bestuur van Kalisto-boeiend basisonderwijs. Voor algemene informatie vanuit het bestuur verwijzen wij naar deze link.

Wij zijn van harte bereid u meer informatie te geven en een rondleiding door de school.

Met vriendelijke groet, 

Het team van KBs De Heeswijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Waar talenten gezien worden
  • Aandacht voor verschillen
  • Elk kind is KNAP
  • Samen leren en samen leven
  • Kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is vrij constant. Ouders kiezen voornamelijk voor onze school omdat de betrokkenheid van ouders én leerkrachten voor hun kinderen groot is, het onderwijsconcept eigentijds is, de school een centrale plek in de wijk inneemt en goed bereikbaar is. De Heeswijk is een kleinschalige school, waar leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar snel kennen. Naast het normale lesprogramma besteden we met elkaar ook de nodige aandacht aan vieringen.

KBS de Heeswijk telt bij de start van het schooljaar 2020-2021 210 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Gedurende het schooljaar komen er rond de 25 leerlingen bij.

Op KBS de Heeswijk werkt een enthousiast en kundig team. Het bestaat zowel uit fulltimers als parttimers. Een aantal groepen heeft 2 groepsleerkrachten; bijvoorbeeld de ene leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag en de andere op donderdag en vrijdag. De samenwerking tussen deze duo's is zo geregeld dat beide leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat alles wat er speelt in de groep. Daarnaast zijn er parttime twee intern begeleiders, twee onderwijsassistenten, een conciërge en administratief medewerker.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven