R.K. Basisschool WSKO De Zeester

Kloosterlaan 4 2681 LB Monster

  • Op De Zeester zijn in het gebouw ook kinderdagopvang, logopedie en fysiotherapie gevestigd.
  • Sinds 2019 werken we op De Zeester met EDI: Effectieve Directe Instructie, aan de hand van onderwijsdoelen m.b.v. het EDI model.
  • Alle kinderen aan zet: niet de beurt naar één enkele leerling, iedereen doet mee.
  • Chromebooks door de hele school en vanaf de bovenbouw heeft iedere leerling een eigen Chromebook in de klas.
  • Bewegend leren: elke dag wordt er een les gegeven waarbij de leerlingen bewegen en leren tegelijk.

In het kort

Toelichting van de school

Alle kinderen worden sterren, als we ze laten stralen!

Ieder kind kan stralen. Op De Zeester willen we dat kinderen hun talenten ontdekken en deze zo goed mogelijk leren ontwikkelen. Uiteraard hebben kinderen daarvoor een aantal basisvaardigheden nodig, zoals lezen, rekenen en  schrijven. Wij begeleiden de kinderen bij het aanleren van deze basisvaardigheden. Ook hierin zal ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaken.

Vanuit vijf kernwaarden geven wij invulling aan ons onderwijs. Veiligheid en respect, samenwerken, zelfvertrouwen en eigenaarschap is wat wij voor onze leerlingen (verder) willen ontwikkelen. Creativiteit is onze manier om deze kernwaarden te bewerkstelligen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en respect
  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderdagverblijf Simba verzorgt onze tussenschoolse opvang o.l.v. een leerkracht. Samen met Simba zitten we in één gebouw. De kinderen kennen het gebouw, de leidsters van Simba en de leerkrachten van De Zeester.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven