R.K. Basisschool WSKO De Zeester

Kloosterlaan 4 2681 LB Monster

  • Op De Zeester zijn in het gebouw ook kinderdagopvang, logopedie en fysiotherapie gevestigd.
  • Sinds 2019 werken we op De Zeester met EDI: Effectieve Directe Instructie, aan de hand van onderwijsdoelen m.b.v. het EDI model.
  • Alle kinderen aan zet: niet de beurt naar één enkele leerling, iedereen doet mee.
  • Chromebooks door de hele school en vanaf de bovenbouw heeft iedere leerling een eigen Chromebook in de klas.
  • Bewegend leren: elke dag wordt er een les gegeven waarbij de leerlingen bewegen en leren tegelijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij scoren bij de eindtoets boven- en op het landelijke niveau.

Niet alleen de cognitieve resultaten tellen, maar ook de resultaten op sociaal en emotioneel gebied. Door de differentiatie die bij de leerlingen is gerealiseerd, hebben de kinderen op hun eigen niveau kunnen werken in de groep aan de kennisvakken. Deze groep vormde tegelijk de sociale context, waarin kinderen zich goed voelen. De cognitieve resultaten zijn zichtbaar in de eindtoets. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Als school vinden wij deze ontwikkeling minstens zo belangrijk. Intern meten we de sociaal emotionele ontwikkeling wel. Op verzoek kunnen we daar informatie over geven.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten die in het midden van het schooljaar worden afgenomen zijn voor De Zeester de belangrijkste graadmeter om de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen te volgen. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van de toetsen die in het midden van het jaar ervoor zijn afgenomen. De toetsen aan het eind van het jaar zijn de tweede belangrijke graadmeter voor ons om de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen te zien. De landelijke praktijk leert dat de toetsen die in het midden van het schooljaar worden afgenomen nog meer zeggen dan de toetsen aan het eind van het schooljaar. Naast de Cito-toetsen die met name de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in beeld brengen, gebruiken we ook de toetsen uit ZIEN! die een beeld geven van het sociaal welbevinden van de leerlingen. De resultaten van de laatste toetsen zijn voorwaardenscheppend voor de vooruitgang van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven