Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Eendracht 2 3641 ML Mijdrecht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Hofland

In het kort

Toelichting van de school

Hoflandschool, Ontdek je mogelijkheden.

Kinderen zij van nature enorm nieuws- en leergierig. Niet raar natuurlijk, want ze hebben een heel leven voor zich. er valt een wereld voor ze te ontdekken. figuurlijk en letterlijk.

Bij de Hoflandschool doen we er alles aan om die natuurlijke drive om te leren te voeden en te versterken. Wij gaan daarom voor boeiend onderwijs! Zo helpen helpen wij de kinderen het maximale uit zichzelf te halen.

Door oprechte aandacht voor elkaar te hebben voelt iedereen zich welkom bij ons op school. Door oog te hebben voor ieder kind zijn we in staat om, vanuit een stevige gedeelde basis, individuele oplossingen op maat te bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen-werken
  • Nieuwsgierig
  • Enthousiast
  • Persoonlijk
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven