Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Eendracht 2 3641 ML Mijdrecht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Het team

Toelichting van de school

Naast groeps- en vakleerkrachten werken op onze school meerdere onderwijsassistenten. Er is een leerkracht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. We werken graag met stagiaires.

Het team heeft naast de nodige routiniers ook een aantal startende leerkrachten. We investeren graag in nieuwe collega's en staan open voor hun nieuwe ideeën. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor de leerkrachten is geregeld volgens de richtlijnen van de CAO. Als een leerkracht ziek is zorgen wij zo goed mogelijk voor vervanging. In enkele gevallen, als er geen vervanging is, zullen we de ouders vragen om de kinderen thuis te houden. Indien nodig zorgen wij voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de werklessen worden allerlei ontwikkelgebieden aangeboden zoals fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, beginnende geletterdheid en zelfstandig werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school bekwaamt zich in het werken met meer- en hoogbegaafde kinderen.

De school ontwikkelt een aanbod voor nieuwkomers en/of kinderen met een taalachterstand.

De school verstevigt de structuur voor een veilig schoolklimaat.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven