Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Eendracht 2 3641 ML Mijdrecht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Hofland

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Hoflandschool is een gezellig en divers team. Divers in leeftijd en in kwaliteiten. Wij zien de kinderen en hebben als taak om het onderwijs zo te verzorgen dat hun nieuwsgierigheid geprikkeld blijft zo dat ze nieuwe ontdekkingen doen en zo zichzelf ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof voor de leerkrachten is geregeld volgens de richtlijnen van de CAO. Als een leerkracht ziek is zorgen wij zo goed mogelijk voor vervanging. In enkele gevallen, als er geen vervanging is, zullen we de ouders vragen om de kinderen thuis te houden. Indien nodig zorgen wij voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens de werklessen worden allerlei ontwikkelgebieden aangeboden zoals fijne motoriek, ruimtelijk inzicht, beginnende geletterdheid en zelfstandig werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hoflandschool kijkt wat een kind nodig heeft om tot leren te komen, wat de sterke kanten zijn die we kunnen benutten. We hebben als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk leerlingen binnen de eigen school verder helpen in hun ontwikkeling. Het betekent niet dat onze mogelijkheden onbegrensd zijn.

We hebben als gesprekspartner de ouders nodig, ondersteuning nodig van het samenwerkingsverband en de clusterscholen.  De Hoflandschool wil een betrokken houding van ouders, leerkrachten en leerlingen, zodat de onderlinge en wederzijdse samenwerking, energie, transparantie en verdieping oplevert.

De Hoflandschool is een leeromgeving bieden waar kinderen, ouders en leerkrachten positief en realistisch denken over zichzelf en elkaar. We denken flexibel over de mogelijkheden die we met elkaar kunnen creëren. De Hoflandschool wil een school zijn die kinderen een uitdagende leeromgeving biedt en waar kinderen een ontdekkende houding ontwikkelen. 

Terug naar boven