Obs 't Hunnighouwersgat

Zuid Midslandweg 19 A 8891 GH Midsland

  • Schoolfoto van Obs 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van Obs 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van Obs 't Hunnighouwersgat
  • Schoolfoto van Obs 't Hunnighouwersgat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de openbare basisschool 't Hunnighouwersgat. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en algemene gegevens van obs 't Hunnighouwersgat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor uitgebreide informatie over de school kunt u de website van de school raadplegen: website Obs 't Hunnighouwersgat

De Kernwaarden van het Openbaar Onderwijs Terschelling zijn: plezier - geloof in eigen kunnen - jezelf kunnen zijn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Persoonlijke kleur
  • Samen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In heel Nederland is er sprake van een teruglopend leerlingenaantal. Dit geldt ook voor Terschelling en verklaart de terugloop.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven