Openbare Basisschool Middelie

Middelie 92 1472 GT Middelie

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Middelie

In het kort

Toelichting van de school

Vier dorpsscholen met het vizier op de wereld om ons heen! Het Kwartet bestaat uit vier openbare basisscholen (obs Meester Haye, obs Prinses Beatrix, obs 't Tilletje en obs Middelie) in de groene en waterrijke regio Zeevang, die midden in hun dorpsgemeenschap staan. Samen hebben wij een visie op het onderwijs: we leren onze kinderen zelfstandig te zijn en we leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. De scholen werken intensief samen, dat maakt ons onderwijs efficiënt en waardevol.

Bij openbare basisschool Middelie  in het dorp Middelie kunnen kinderen natuurlijk en ontdekkend leren in een groene leer- en speelomgeving. We stimuleren dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zelfstandig leren werken en denken. Deze schoolgids gaat specifiek over obs Middelie met ook beschreven op welke onderdelen er overlap is met de andere scholen binnen Het kwartet zoals de gedeelde visie.

Op onze website www.obshetkwartet.nl kunt u meer informatie over de school vinden. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Veiligheid
  • Meesterschap/Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen blijft stabiel. Door modern, eigentijds onderwijs te bieden, te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat, door aanbieden van kinderopvang, door laagdrempelig te zijn en door mond op mond reclame van ouders, proberen we nieuwe kinderen en ouders te motiveren om voor onze school te kiezen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon. Onze ouders en leerlingen worden aan het begin van het schooljaar via het Ouderportaal en de jaarinformatie geïnformeerd over wie dat zijn en hoe ze hen kunnen bereiken. 

Terug naar boven