Samenwerkingsschool De Stroming

Keetenstraat 4 4335 TH Middelburg

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Stroming

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via de vervangerspool waar een groot aantal besturen bij zijn aangesloten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering: Er zijn drie heterogene kleutergroepen 1/2 op de Stroming. Daarnaast 9 homogene leerjaarstofklassen. De schakelklas maakt deel uit van de kleutergroepen.Leerlingen uit de groepen 2 die extra ondersteuning op het gebied van voornamelijk taal nodig hebben bezoeken een aantal dagdelen deze schakelklas.

Voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben we op onze school een plusklas ingericht. Deze klas wordt bezocht door leerlingen die voor een extra uitdaging in aanmerking komen en daar de capaciteiten voor hebben.

Daar waar mogelijk wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Bijvoorbeeld bij verschillende vakken in de dubbele jaarklassen. 

Er is een vakleerkracht gymnastiek die vanaf groep 3 in alle groepen één gymles per week verzorgt.

We ontvangen muzieksubsidie voor 'meer muziek in de klas'.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In 2013 is door zowel de voormalige Beverburch als Cederhof in samenwerking met het RPCZ en InSchool een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Beide profielen zijn naast elkaar gelegd ter vergelijk. In de bijlage vindt u onze gezamenlijke conclusies en ambities.

Het SOP wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.2019. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven