Samenwerkingsschool De Stroming

Keetenstraat 4 4335 TH Middelburg

Schoolfoto van Samenwerkingsschool De Stroming

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast het Cito- Eindonderzoek neemt de school bij een aantal leerlingen voor de herfstvakantie het drempelonderzoek af.  Dit om deze leerlingen een gerichter lesaanbod te doen en het schooladvies van de leerkracht en Cito-advies daarmee te ondersteunen.

Bij de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets van 2014-2015 kunt u aflezen dat er 47 kinderen meegedaan hebben, maar slechts 24 kinderen meetellen. Dit heeft te maken met de rekenregels die schoolvensters toepast. Kinderen die minder dan twee volledige jaren op school ingeschreven staan, tellen niet mee voor de eindscore. Dit betreft de voormalige Cederhofleerlingen. Overigens is de uitstroom van deze kinderen vergelijkbaar met de voormalige Beverburchleerlingen en bekend bij de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

 Alle Cito- toetsen uit het leerlingenvolgsysteem worden afgenomen en geregistreerd. Deze gegevens worden halfjaarlijks geëvalueerd en geanalyseerd. Hierna worden groepsplannen opnieuw bijgesteld.

 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem waarin we de Cito-toetsing volgen gedurende de gehele schooltijd van de leerlingen.

Daarnaast geeft de leerkracht het schooladvies voor het voortgezet onderwijs en wordt er ook rekening gehouden met taakhouding, inzet en betrokkenheid. 

Eind februari worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en komt het advies tot stand op basis van alle gegevens.

Daarna wordt er nog een eindtoets afgenomen. Indien deze (een volledig niveau) afwijkt van het advies van de school vindt er opnieuw een gesprek plaats.

De beste school voor het voortgezet onderwijs is de school die het best past bij de capaciteiten van de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven