Samenwerkingsschool De Stroming

Keetenstraat 4 4335 TH Middelburg

Vooraanzicht Keetenstraat

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Stroming.  De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerkingsgericht
  • meer dan leren
  • veilige leeromgeving
  • ontmoeten
  • aandacht voor verschillen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft een gemengde leerlingenpopulatie. Kinderen uit allerlei lagen van de bevolking en met verschillende culturele achtergrond bezoeken de school. De samenleving in het klein.

Sinds het schooljaar 2014-2015 is De Stroming een samenwerkingsschool onder het bestuur van de stichting Archipelscholen. Een samenvoeging van twee scholen van verschillende denominaties.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Stroming werkt nauw samen met kinderopvang Walcheren. Deze is gevestigd in Getij, hetzelfde gebouw waar ook de school onderdeel van is.

Tussen de middag eten de leerlingen met de leerkrachten in de de groep. Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten spelen de leerlingen buiten. Opvang is geregeld m.b.v. een aantal leerkrachten, gecertificeerde begeleiders en ouders.

Sport en spel wordt een aantal keren per week verzorgt door o.a. SWM.

Op studiedagen en in de vakanties is er opvang mogelijk bij KOW.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen verschillen van elkaar, zowel in cognitieve mogelijkheden als op sociaal emotioneel, creatief of motorisch vlak. Om tot goed functioneren en leren te komen is het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Daarom hebben we op school een aantal belangrijke schoolregels kort verwoord:

Wij houden rekening met elkaar
Wij letten op onze woorden
Wij houden de school opgeruimd en netjes
wij zijn zuinig op onze spullen

Deze schoolregels zijn in elke klas te vinden en worden met regelmaat besproken in de groepen.
Daarnaast gebruiken we een sociale vaardigheidsmethode die een doorgaande lijn garandeerd.

Terug naar boven