Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid wordt op verschillende manieren bij gehouden:

- Er is op beide locaties een leerlingenraad die een aantal keren per jaar samenkomt en punten bespreekt waar de leerlingen zelf mee komen of waar wij als school hun mening over vragen. Wij willen komend jaar vanuit Burgerschap de inbreng van de leerlingenraad op dit punt vergroten.

- Leerling in beeld

- KiVa-monitor

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze tevredenheidsenquête is nu voor de tweede keer afgenomen. Op de meeste onderdelen zie je een groei van 0,2 tot 0,4 punten. Twee onderdelen hebben dezelfde score gekregen. Er is geen enkel onderdeel achteruit gegaan.

Het totale punt is van 7,5 naar 7,8 gegaan.

Tijdens een panelavond hebben wij aan de ouders gevraagd wat wij kunnen doen om dit vast te houden of zelfs nog te groeien. Ouders gaven terug tevreden te zijn en dat wij gewoon moeten doorgaan met wat wij nu doen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven