KC Het Avontuur

Woldkade 1 A 7942 AH Meppel

  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op ons jenaplankindcentrum Het Avontuur geven wij #eigenWIJs, #samenWIJs en #wereldWIJs onderwijs. Op deze website kunt u makkelijk informatie over onze school terugvinden. Praktische informatie, maar ook informatie over hoe wij het doen en wat we van onze opbrengsten vinden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Met vriendelijke groeten,

Team Het Avontuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan-kindcentrum
  • eigenwijs-samenwijs-wereldwijs
  • Jeelo-school: projecten
  • Kiva-school: sociale veilighei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een Jenaplan-school. Het merendeel van onze kinderen komt uit de wijk. Op onze school zijn nadrukkelijk ook kinderen van ouders welkom die bewust kiezen voor het Jenaplan-concept. Wij hebben binnen onze school een " Eerste opvang groep". Dat is een groep voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn. Wij vangen dus diverse kinderen op uit de regio. Na een jaar vloeien deze kinderen terug naar het reguliere basisonderwijs.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Veiligheidplan staan diverse protocollen, zoals het anti-pestprotocol en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Terug naar boven