KC Het Avontuur

Woldkade 1 A 7942 AH Meppel

  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur
  • Schoolfoto van KC Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Op ons jenaplankindcentrum Het Avontuur geven wij #eigenWIJs, #samenWIJs en #wereldWIJs onderwijs. Op deze website kunt u makkelijk informatie over onze school terugvinden. Praktische informatie, maar ook informatie over hoe wij het doen en wat we van onze opbrengsten vinden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Met vriendelijke groeten,

Team Het Avontuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een uitdagende leerplaats
  • een fijne en veilige plek
  • een sterke basis
  • eigenwijs-samenwijs-wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een Jenaplan-school. Het merendeel van onze kinderen komt uit de wijk. Op onze school zijn nadrukkelijk ook kinderen van ouders welkom die bewust kiezen voor het Jenaplan-concept.

Het Avontuur verzorgt ook onderwijs aan nieuwkomers. Deze vorm van onderwijs vindt voor kinderen van groep 3 t/m 8 plaats in aparte groepen, twee in ons hoofdgebouw en drie groepen op de locatie Reestoeverschool. De kinderen uit de nieuwkomersgroepen volgen één of twee jaar onderwijs in deze setting en stromen daarna uit naar reguliere onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het Veiligheidsplan staan diverse protocollen, zoals het anti-pestprotocol en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Het veiligheidsplan wordt jaarlijks up-to-date gehouden. In 2024 wordt het veiligheidsplan volledig vernieuwd.

Terug naar boven