P.C. Basisschool Stadskwartier

Catharinastraat 9 7941 JD Meppel

Schoolfoto van P.C. Basisschool Stadskwartier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

-Stichting KindPunt neemt een aantal leerkrachten boventallig aan. Deze leerkrachten zijn verbonden aan één school en maken dus deel uit van dat team. Bij voorkeur vervangen zij op deze school, maar indien nodig ook op één van de andere scholen van de stichting;

-Andere leerkrachten die kunnen invallen zijn parttimers die meer willen werken, ouders die alleen op een bepaalde school willen werken, of gepensioneerden. Zij worden in tweede instantie benaderd, dus nadat de “eigen” invalleerkrachten benaderd zijn;

-Wanneer 1 en 2 niet tot een oplossing hebben geleid, worden waar mogelijk onderwijsassistenten ingezet. KindPunt heeft hier beleid voor geformuleerd;

-Wanneer 1, 2 en 3 niet tot een oplossing hebben geleid, gaat de school op zoek naar creatieve oplossingen. Groepen samenvoegen, de vakleerkrachten inzetten, e.d. en als uiterste maatregel de kinderen vrij geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs op maat

Op het Stadskwartier werken wij ‘samen waar kan, apart waar nodig’. Uitgaande van het z.g. leerstofjaarklassensysteem kunnen de groepen leeftijdsgenoten samenwerken onder (bege-)leiding van twee of drie leerkrachten. Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen kunnen kiezen in wat voor ruimte ze willen leren; een stilte ruimte, een instructie ruimte of een samenwerkend leer ruimte waarbij je (begeleid) mag bepalen hoe je het beste leert. Dat kan al fietsend of liggend op een kleed zijn. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Geen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Geen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën:

1.    Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.

2.    Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.

3.    Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.

4.    Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventueel zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.

Arrangementen vanuit de school

-       Cluster 3 en 4 problematieken

-       Cluster 2 problematieken

-       NT2 problematieken

-       Hoogbegaafdheid problematieken

-       Leerlingen die functioneren op ZMLK niveau

-       Leerlingen met een angststoornis

-       Leerlingen die geplaatst en teruggeplaatst zijn vanuit het SBO, leerlingen met een dermate grote problematiek, die vanuit de gemeente een PGB en vanuit het samenwerkingsverband een arrangement krijgen, om op deze manier toch passend onderwijs te kunnen realiseren

-       Leerlingen die niet uitstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs worden begeleidt om de overstap te maken naar een specifieke vorm van onderwijs (wat geen VSO is)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kleine klassen, extra handen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zorgen altijd voor een warme overdracht.

Terug naar boven