P.C. Basisschool Stadskwartier

Catharinastraat 9 7941 JD Meppel

Schoolfoto van P.C. Basisschool Stadskwartier

In het kort

Toelichting van de school

In het centrum van Meppel vindt u Kindcentrum Stadskwartier

Voor 0 - 12 jarigen

Een Christelijke basisschoolmet PlusKinderopvang van 0-4 jaar, peuterarrangementen, voor- en naschoolse opvang

Kindcentrum Stadskwartier: groeien, spelen, leren

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief
  • Toekomstgericht
  • Samen waar kan, apart indien
  • Talenten
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Welkom 

KC Stadskwartier – Meppel                

In het centrum van Meppel vindt u Kindcentrum Stadskwartier voor 0 - 13 jarigen. Een christelijke basisschool met PlusKinderopvang van 0-4 jaar, peuterarrangementen, voor- en naschoolse opvang. Wij bieden innovatief, toekomstgericht onderwijs. Op weg naar gepersonaliseerd onderwijs.Op het Stadskwartier werken wij ‘samen waar kan, apart waar nodig’. Uitgaande van het z.g. leerstofjaarklassensysteem kunnen de groepen leeftijdsgenoten samenwerken onder (bege-)leiding van twee of drie leerkrachten. De leerlingen worden uitgedaagd zelf keuzes te maken.In welke ruimte ze willen leren; een stille ruimte, een instructie ruimte of een samenwerkend leer ruimte waarbij je (begeleid) mag bepalen hoe je het beste leert. Onze leerkrachten coachen waar nodig. Hebben ruim aandacht voor talenten. Voor maximale ontplooiingskansen. Met eigen innovatieteams gaan we mee met de ontwikkelingen. Maar naast resultaten, staat vooral plezier voorop.Kindcentrum Stadskwartier: groeien, spelen, leren

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt dit jaar opnieuw onderzocht.

Terug naar boven