P.C. Basisschool Stadskwartier

Catharinastraat 9 7941 JD Meppel

Wij hebben op school een Kinderraad. Hierin zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

In het centrum van Meppel vindt u Kindcentrum Stadskwartier

Voor 0 - 12 jarigen

Een Christelijke basisschoolmet PlusKinderopvang van 0-4 jaar, peuterarrangementen, voor- en naschoolse opvang

Kindcentrum Stadskwartier: groeien, spelen, leren

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief
  • Toekomstgericht
  • Thematisch werken
  • Talenten
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aangenaam! Wij zijn Kindcentrum Stadskwartier  

In een geheel gerestaureerd monumentaal schoolgebouw en twee spiksplinternieuwe gebouwen rond een gezellig plein krijgen kinderen modern onderwijs. Ouders kunnen met hun kinderen van 0 tot 12 jaar bij ons terecht voor onderwijs, kinderopvang, voor- en buitenschoolse opvang en peuterarrangementen.  

Wat in ons onderwijs belangrijk is, is te omschrijven in deze drie dingen: we werken doelbewust met de kinderen aan wat belangrijk is om te weten en te kunnen, aan wat nodig is om mee te doen in de maatschappij waarin we leven en we geven kinderen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, om zelf keuzes te maken en hun talenten te ontdekken.

Kindcentrum Stadskwartier: groeien, spelen, leren

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Geen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt dit jaar opnieuw onderzocht.

Terug naar boven