OBS De Cingel

Orxmasingel 16 A 9036 JW Menaam

  • Onze kinderen vinden het heerlijk op ons fijne schoolplein te spelen.
  • Onze kinderen hebben het fijn op school. Ze leren met en van elkaar.
  • We maken gebruik van professionele docenten voor bewegingsonderwijs.
  • We maken o.a. gebruik van een professionele docent voor muziekonderwijs.
  • We ontdekken de wereld en we laten zien wat we geleerd hebben.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van OBS De Cingel in Menaam. Op deze site laten we belangstellenden kennis maken met onze school. Meer over hoe het onderwijs eruit ziet en wat u als ouders/verzorgers van onze school mag verwachten, kunt u lezen in onze schoolgids.

OBS De Cingel is een middelgrote basisschool die plaats biedt aan ongeveer 100 leerlingen. De school ligt in het midden van Menaam en beschikt over een officieel Schoolplein 14 met diverse sport- en spelmogelijkheden, speeltoestellen, een zandbak en een voetbalkooi waarin de leerlingen kunnen voetballen. Voor de kleuters van groep 1 en 2 is er een eigen deel van het schoolplein gereserveerd.

In onze school zijn de lokalen om de gemeenschappelijke ruimte heen gerangschikt. Het geeft de school een ruimtelijke indeling. Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt door leerlingen, personeel en ouders om te werken, voor voorstellingen, tentoonstellingen, vergaderen, ouderavonden enzovoort.

OBS De Cingel maakt onderdeel uit van Elan Onderwijsgroep met een stafbureau in Stiens. Mooie scholen, met ieder een eigen gezicht, in de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden werken in dit samenwerkingsbestuur aan krachtig onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SFEER
  • TAAL TOTAAL
  • ZELFSTANDIGHEID
  • SOCIAAL EMOTIONELE VORMING
  • BALANS IN AANBOD

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Het kan gebeuren dat uw kind het even niet zo fijn vindt op school. Misschien voelt het zich gepest.
We verwachten dan van u dat u dat vroegtijdig bespreekt met de groepsleerkracht. Hoe eerder, hoe beter!
In sommige gevallen vraagt de leerkracht of de ouder hulp van onze veiligheids- en pestcoördinator. Bij ons op school is dat Jeroen Wagenaar. Zijn e-mailadres is: jwagenaar@elanowg.nl, telefoon 0518451663

Wilt u uw zorgen graag delen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon, buiten de school? Dan kunt u contact zoeken met mevr. Jeltsje de Vries van Cedin. Zij adviseert u wat te doen in uw persoonlijke geval. Haar emailadres is: j.devries@cedin.nl, telefoon 0612539907

Samen komen we tot een goede oplossing!

Terug naar boven