Openbare Basisschool Roxenisse

Julianaweg 4 3248 AN Melissant

Schoolfoto van Openbare Basisschool Roxenisse

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van basisschool Roxenisse. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in allerlei gegevens en resultaten van onze basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers.

Wilt u meer persoonlijk informatie, de "sfeer proeven"?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak en kom langs op school. U bent van harte welkom !

Jozien de Wit

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief pedagogisch klimaat
  • Goede doorgaande leerlijn
  • Sportief en creatief
  • Eco School / duurzaamheid
  • School op SEEF

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Roxenisse staat open voor ieder kind in Melissant, ongeacht (geloofs)overtuiging.

De laatste jaren bevindt ons leerlingenaantal zich rond de 100 leerlingen. Er is niet veel nieuwbouw in het dorp dus we krijgen wel iets te maken met krimp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool Roxenisse wil een open school zijn. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben respect voor elkaar. De samenwerking tussen school en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind. Het team van onze school streeft ernaar, samen met de ouders, zo optimaal mogelijk leerlingen te begeleiden. De Medezeggenschapsraad (MR) en Activiteitencommissie (AC) zijn een onmisbare en zeer gewaardeerde groep ouders. 

Terug naar boven