Christelijke Basisschool De Rank

Blommendaal 6 4231 DC Meerkerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Rank in Meerkerk. De Rank is een christelijke basisschool met als motto: samen leren groeien. Hierin herken je de brede ontwikkeling van kinderen die we op De Rank voor ogen hebben:

samen - sociale vorming

leren - kennis en vaardigheden

groeien - persoonsvorming

En dat in verbinding met elkaar: samen leren groeien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • leren
  • groeien
  • goede sfeer
  • christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is in de afgelopen jaren gegroeid naar rond de 250 leerlingen. De verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. We starten dit schooljaar met 12 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van 1 januari 2020 is onze school overgegaan op het vijf gelijke dagenmodel. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen van 8.30-14.15 uur naar school gaan. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht op school.

De voorschoolse opvang en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Stichting Kinderopvang Centraal Nederland, SKCN. Kinderen tot en met 7 jaar hebben binnen de school hiervoor een eigen ruimte. De oudere kinderen gaan naar de BSO op het voetbalveld. Ze lopen daar onder begeleiding naar toe vanaf de school. Ouders kunnen zich hiervoor bij de SKCN aanmelden. In de vakanties en op studiedagen kunnen ook kinderen die normaal gesproken niet naar de BSO gaan, hier gebruik van maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven