CBS De Rank

Blommendaal 6 4231 DC Meerkerk

  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank
  • Schoolfoto van CBS De Rank

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS De Rank in Meerkerk. De Rank is een christelijke basisschool met als motto: samen leren groeien. Hierin herken je de brede ontwikkeling van kinderen die we op De Rank voor ogen hebben:

samen - sociale vorming

leren - kennis en vaardigheden

groeien - persoonsvorming

En dat in verbinding met elkaar: samen leren groeien!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • geloof
  • ontwikkelen
  • vertrouwen
  • samenwerken
  • gelukkig zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op CBS De Rank zitten leerlingen uit Meerkerk en de directe omgeving. Rond de 265 leerlingen bezoeken onze school, de verwachting is dat dit leerlingenaantal de komende jaren nog zal toenemen. Op dit moment krijgen de leerlingen les in 12 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school kennen we voor alle groepen gelijke schooldagen. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen van 8.30-14.00 uur naar school gaan. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht op school.

De voorschoolse opvang en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Dichtbij Kinderopvang. Kinderen tot en met 7 jaar hebben binnen de school hiervoor een eigen ruimte. De oudere kinderen gaan naar de BSO op het voetbalveld. Ze lopen daar onder begeleiding naar toe vanaf de school. Ouders kunnen zich hiervoor bij Dichtbij Kinderopvang aanmelden. Voor opvang in de vakanties of op studiedagen verwijzen we u naar de website van Dichtbij Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven