Oecumenische Basisschool de Welp

Koekoekslaan 2B 7475 CN Markelo

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Welp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste eindtoets (ROUTE 8) gemaakt aan het einde van schooljaar 2018-2019 is bovengemiddeld gemaakt. We hebben na de eindtoets 2017-2018 (die beneden gemiddeld werd gemaakt) plannen van aanpak geschreven en uitgevoerd om toe te werken naar dit resultaat. Sinds schooljaar 2018-2019 gebruiken we niet meer de Eindtoets van Cito maar de ROUTE 8 toets voor leerlingen in groep 8. Dit is een adaptieve, kindvriendelijke toets met resultaten en adviezen die passend zijn bij onze leerlingen.

Onze tussenresultaten zijn over het algemeen goed wat aangeeft dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Mocht er een opvallend resultaat zijn dan wordt dit resultaat geanalyseerd en worden indien nodig plannen gemaakt of gewijzigd.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij terug dat het advies dat wij de leerlingen geven voor het voortgezetonderwijs overeenkomt met de schoolloopbaan die zij vervolgens in het voortgezet onderwijs volgen. Het komt zeer zelden voor dat leerlingen afstromen naar een lager niveau.

De schoolresultaten van de leerlingen worden door de instelling van voortgezet onderwijs de eerste 2 jaar teruggekoppeld naar onze school. Hieruit blijkt dat de leerlingen binnen hun geadviseerde niveau goed scoren. Met name valt ook op dat voor Engels een ruim voldoende score wordt gehaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 28 januari 2020 wordt onze school bezocht door de inspectie.

In januari 2013 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gehouden op onze school. Alle gecontroleerde onderdelen waren voldoende en de wijze waarop de school bepaalt welke zorg de zorgleerlingen nodig hebben zelfs als goed. Tevens heeft de inspectie de opmerking gemaakt dat het gereedschap en de voorwaarden aanwezig zijn om binnen 4 jaar een excellente organisatie te worden.

Terug naar boven