Oecumenische Basisschool de Welp

J. Ooststraat 13 7475 CX Markelo

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Welp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De laatste eindtoets (ROUTE 8) gemaakt aan het einde van schooljaar 2018-2019 is bovengemiddeld gemaakt. We hebben na de eindtoets 2017-2018 (die beneden gemiddeld werd gemaakt) plannen van aanpak geschreven en uitgevoerd om toe te werken naar dit resultaat. Sinds schooljaar 2018-2019 gebruiken we niet meer de Eindtoets van Cito maar de ROUTE 8 toets voor leerlingen in groep 8. Dit is een adaptieve, kindvriendelijke toets met resultaten en adviezen die passend zijn bij onze leerlingen.

Onze tussenresultaten zijn over het algemeen goed wat aangeeft dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is. Mocht er een opvallend resultaat zijn dan wordt dit resultaat geanalyseerd en worden indien nodig plannen gemaakt of gewijzigd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij terug dat het advies dat wij de leerlingen geven voor het voortgezetonderwijs overeenkomt met de schoolloopbaan die zij vervolgens in het voortgezet onderwijs volgen. Het komt zeer zelden voor dat leerlingen afstromen naar een lager niveau.

De schoolresultaten van de leerlingen worden door de instelling van voortgezet onderwijs de eerste 2 jaar teruggekoppeld naar onze school. Hieruit blijkt dat de leerlingen binnen hun geadviseerde niveau goed scoren. Met name valt ook op dat voor Engels een ruim voldoende score wordt gehaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 28 januari 2020 wordt onze school bezocht door de inspectie.

In januari 2013 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gehouden op onze school. Alle gecontroleerde onderdelen waren voldoende en de wijze waarop de school bepaalt welke zorg de zorgleerlingen nodig hebben zelfs als goed. Tevens heeft de inspectie de opmerking gemaakt dat het gereedschap en de voorwaarden aanwezig zijn om binnen 4 jaar een excellente organisatie te worden.

Terug naar boven