Oecumenische Basisschool de Welp

Koekoekslaan 2B 7475 CN Markelo

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Welp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Oecumenische Basisschool de Welp. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool de Welp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.
De Welp heeft ongeveer 130 leerlingen en wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering en toegankelijkheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots en zelfvertrouwen
  • Ontdekken en creativiteit
  • Betrokkenheid en teamgeest
  • Zelfkennis en eigenaarschap
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Welp heeft ongeveer 125 leerlingen en wij zijn een groeiende school. Onze school heeft qua grootte verschillende groepen. We hebben een relatief kleine groep 1 waar 4-jarigen bij instromen in de loop van het jaar. De rest van de groepen zijn combinatiegroepen van rond de 25 leerlingen.

Aanmelding en inschrijving
Als u onze school heeft uitgekozen voor uw kind, is het belangrijk dat u uw kind bij ons aanmeldt. Dit kan door middel van een intakegesprek bij ons op school. Als we wederzijds van mening zijn dat onze school een goede plek is voor uw kind en wij als school kunnen voorzien in de (onderwijs)behoeften van uw kind, dan kunnen we tot inschrijving overgaan. Dit kan door het inschrijfformulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij ons op school. Na de inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Een van de leerkrachten van groep 1 neemt minimaal vier weken voor de 4de verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Zij maakt een afspraak voor een huisbezoek en plant eventuele ‘wenmomenten’ alvast met u in.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven