Oecumenische Basisschool de Welp

Koekoekslaan 2B 7475 CN Markelo

Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Welp

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is, dan trachten we dit eerst intern op te lossen. We proberen eerst de duo-partner van de betreffende leerkracht in te zetten, daarna bekijken we de mogelijkheden binnen het team. Indien er vervanging nodig is en eigen mensen inzetten is niet mogelijk, dan wordt dit geregeld door het mobiliteitscentrum van het OBT (OnderwijsBureau Twente). Alle invallers staan hier ingeschreven en op deze manier kan dit vaak goed georganiseerd worden. Het komt echter steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is en in dat geval doen we in school, incidenteel, een beroep op de mensen met ambulante tijd. Een noodoplossing is het verdelen van de kinderen waarvan de leerkracht afwezig is, over de andere groepen. Dit vinden we echter zeer onwenselijk en dit zal dan ook zelden voorkomen. In sommige gevallen voelen we ons genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen
Wij hebben momenteel vijf groepen:
- groep instroom/1
- groep 2/3
- groep 3/4
- groep 5/6
- groep 7/8

Meervoudige Intelligentie
Wat Basisschool de Welp onder andere uniek maakt, is dat we werken vanuit de theorie van Meervoudige Intelligentie. We zijn bovendien een 4X Wijzer school. Ons zaakvakonderwijs geven we al een aantal jaren vanuit Meervoudige Intelligentie. Het betekent dat we projectmatig onderwijs geven waarbij rekening wordt gehouden met leervoorkeuren van alle kinderen en waarbij een onderzoekende houding, creativiteit en (zelf)reflectie belangrijk zijn. In de bijlagen vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kunstzinnige en creatieve vorming is bij veel van onze groepen geïntegreerd in het zaakvakonderwijs, wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden regulier, primair onderwijs voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 

We bekijken ieder kind vanuit een holistische visie om zo de (onderwijs)behoeften in kaart te brengen. Hierbij gaat het niet alleen om het bepalen van cognitieve ondersteuningsbehoeften maar ook om sociaal-emotionele behoeften. We bekijken dit graag breed: niet alleen op school maar ook thuis, in de directe omgeving. Ieder kind is anders en ieder kind heeft een eigen ondersteuningsbehoeften. Om het kind en de ondersteuningsbehoefte beter te begrijpen betrekken we de ouders / verzorgers en evt. externen bij het proces rondom extra ondersteuning. Daarbij betrekken we het kind zelf ook bij het geheel. Wij stellen onszelf de vragen: Wat heeft dit kind nu nodig? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we dat regelen? Wie onderneemt welke actie? We hebben een kindgerichte aanpak vanuit aandacht en zorg.

Binnen school is enige ervaring op het gebied van:
- Spraak- / taalstoornis
- Eetstoornis
- Hechtingsproblematiek
- Rekenproblematiek
- Beelddenken

Binnen school is veel ervaring op het gebied van:
- Kinderen met gescheiden ouders
- Overlijden van een van de ouders / verzorgers
- Dyslexie
- Weerbaarheid 
- Sociaal-emotionele problematiek
- Kinderen met een grote mate van gevoeligheid

Aanwezigheid van specialistische expertise:
Aanwezigheid van experts is veelal op aanvraag. We hebben een orthopedagoog in dienst die we kunnen inschakelen. Om de week is er op maandagochtend een schoolmaatschappelijk werkster en iemand van LOES aanwezig (wisselen elkaar af; de ene week de een de andere week de ander). Ouders kunnen hierbij binnen lopen voor evt. vragen.  We hebben in het team een rots & water trainer, een psychokindertherapeut (niet meer zelfstandig actief als kindertherapeut), een psycholoog in opleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven