Basisschool 'de lage weide'

Julianastraat 1 4921 KM Made

Schoolfoto van Basisschool 'de lage weide'

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Wij laten u graag meer zien van onze school dan alleen onze adresgegevens. We nodigen u uit om kennis te nemen van de gepubliceerde zaken in Schoolvensters. Mocht uw interesse gewekt zijn, dan bent u ook welkom op de school zelf om persoonlijk kennis te maken met basisschool "de lage weide".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Groei
  • Kwaliteit
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
444
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven