Basisschool de Maasköpkes

Schoolstraat 15 6223 BD Maastricht

  • Samen gezonde hapjes maken
  • De leerlingenraad presenteert de gouden regels
  • Gastles door ouder
  • Ouders lezen voor
  • Realistisch rekenen

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool de Maasköpkes. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en de schoolgids. (www.bsmaaskopkes.nl)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Samenwerken
  • Deskundigheid
  • Diversiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoeveelheid kinderen op een school verandert gedurende het jaar. Immers, er kunnen leerlingen gedurende het jaar instromen (bijv. peuters die naar groep 1 gaan) en uitstromen (bijv. door verhuizing). Daarom is gekozen voor een vast moment waarop alle scholen moeten doorgeven aan het ministerie van onderwijs hoeveel leerlingen zij onderwijs bieden. Dit is op 1 oktober. De informatie die u uit de grafiek haalt, gaat dus uit van deze datum en wordt jaarlijks opnieuw bekeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op vrijdag heeft groep 1 de hele dag vrij. De groepen 2 en 3 hebben op vrijdagmiddag vrij.

Op vrijdagen voor een vakantie komen alle leerlingen naar school. Dit in verband met het samen afsluiten van een periode. Op deze dagen is er een continurooster. Alle leerlingen zijn om 14.00 uur uit en blijven gratis over. De laatste schooldag eindigt de school voor alle leerlingen om 12.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven