Basisschool Scharn

Kloosterstraat 5 -7 6226 BP Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Scharn
  • Blik op de speelplaats aan de achterzijde van het hoofdgebouw "de Klok", parochiekerk van Scharn en BSO Idefix..
  • Dit gebouw dateert uit 1968 en was tot 1985 de kleuterschool. Nu huisvesting van groepen 1-2, en de 3+ groep van MIK.
  • Achterzijde van de Klepel, met links de 3+ groep van MIK.
  • Kindcentrum Scharn bevat KDV de Flex en BSO Idefix , Peuteropvang Sjanulleke , 3+ groep (MIK) en Bs en TSO Scharn (MosaLira).

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van Basisschool Scharn. Wij zijn een eigentijdse basisschool in Maastricht. Een school waar een kind met plezier naar komt en heel veel leert. Wij vinden dat kinderen -de volwassenen van morgen- zich breed moeten kunnen ontwikkelen. Wij zorgen voor een duurzaam fundament; goede taal- en rekenvaardigheid en daarnaast aandacht voor andere zaken en vakken. Voorbeelden hiervan zijn: wetenschap en techniek, gezond gedrag en bewegingslessen, burgerschapsvorming, kunst en cultuur en levensbeschouwing. Basisschool Scharn neemt deel aan Eco-schools, hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Graag nodigen wij u uit om ons Schoolvenster te bezoeken. U kunt ook meer informatie vinden op onze website www.bsscharn.nl

Namens team en medewerkers,

Marcel Janssen, directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • samenwerken
  • talentontwikkeling
  • professioneel
  • ambitieus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
354
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

zie schoolgids Basisschool Scharn > www.bsscharn.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van het project Veiligheid in en om school Maastricht-Heuvelland heeft onze school vorig schooljaar met behulp van bureau Halt een veiligheidsanalyse van de school gemaakt. Hiermee hebben wij inzicht gekregen in de (veiligheid)situatie van de school. Daarna is een plan van aanpak opgesteld waarin is beschreven wat er nodig is om het veiligheidsbeleid door te ontwikkelen naar een vastgesteld basiskader veiligheid. Plannen en protocollen hebben een update gekregen en zijn waar nodig bijeengebracht. Na dit traject heeft er op 8 april 2019 op school een audit plaatsgevonden en is het auditrapport aan een onafhankelijke certificeringscommissie voorgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat de certificeringscommissie heeft bepaald dat onze school de audit met goed gevolg heeft afgelegd en daarom het certificaat Veilige School heeft behaald.

Terug naar boven