IKC De Regenboog

Zwaluwstraat 15 3145 NG Maassluis

  • De vier basisregels van PBS hangen in heel het IKC.
  • Welbevinden en welzijn: de medewerkers doen samen met de klas wekelijks de check in.
  • Samen met kinderen, ouders en medewerkers vieren we de officiële opening van IKC De Regenboog. Aan Prinses Laurentien de eer!
  • Schoolfoto van IKC De Regenboog
  • Samen met de kinderen plannen bedacht en uitgevoerd.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zullen op school per individueel kind bekijken of wij aan de ondersteuningsbehoefte van dit specifieke kind kunnen voldoen.

Want ondanks de ervaring die we hebben met de onderstaande doelgroepen wil dit niet zeggen dat wij alle kinderen met ASS of ADHD kunnen opvangen. Dit heeft ook te maken met de mate waarin ieder kind last heeft van zijn eigen handicap. Daarnaast heeft het ook te maken met de groep waarin deze leerling geplaatst moet worden. Zijn in deze groep al meerdere kinderen met een diagnose of andere problematiek dan zal dit in onze beslissing meespelen.

Op CBS De Regenboog hebben wij positieve ervaringen met kinderen met ASS en ADHD.

Daarnaast bieden wij kinderen met dyslexie ondersteuning door hen te laten werken met het computerprogramma Kurzweil. Hiermee willen we hen handvatten bieden voor een leven met dyslexie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven