IKC De Regenboog

Zwaluwstraat 15 3145 NG Maassluis

  • De vier basisregels van PBS hangen in heel het IKC.
  • Welbevinden en welzijn: de medewerkers doen samen met de klas wekelijks de check in.
  • Samen met kinderen, ouders en medewerkers vieren we de officiële opening van IKC De Regenboog. Aan Prinses Laurentien de eer!
  • Schoolfoto van IKC De Regenboog
  • Samen met de kinderen plannen bedacht en uitgevoerd.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepage van IKC De Regenboog.

Met veel plezier willen wij u laten kennismaken met onze school.

Natuurlijk zullen er altijd vragen over blijven die niet op deze site worden beantwoord.

Als u enthousiast bent geworden bent u altijd welkom om onze school te komen bekijken.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Regenboog.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleurrijk
  • Uitdagend
  • Veelzijdig
  • Christelijke Waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
265
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang tijdens schoolvakanties wordt geregeld bij voldoende aanmeldingen en kan dus per vakantie verschillen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven