IKC De Regenboog

Zwaluwstraat 15 3145 NG Maassluis

  • De vier basisregels van PBS hangen in heel het IKC.
  • Welbevinden en welzijn: de medewerkers doen samen met de klas wekelijks de check in.
  • Samen met kinderen, ouders en medewerkers vieren we de officiële opening van IKC De Regenboog. Aan Prinses Laurentien de eer!
  • Schoolfoto van IKC De Regenboog
  • Samen met de kinderen plannen bedacht en uitgevoerd.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij analyseren ieder jaar de resultaten van de eindtoets. We bekijken de uitkomst hiervan in een groter perspectief en gebruiken dit om het onderwijs op onze school te verbeteren.

Naar aanleiding van de vorige eindtoets zijn we woordenschat als apart vak aan gaan bieden. Omdat we nu een nieuwe taalmethode uitkiezen, houden we hierbij rekening met de wijze waarop daarin woordenschat wordt aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de verbanden tussen de verschillende lesstof en vakken zien.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie voor meer informatie "Regenboog informatiegids 2021-2022.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven