IKC De Regenboog

Zwaluwstraat 15 3145 NG Maassluis

  • Hiervoor gebruiken wij  de methode Viertakt. Deze paraplu ziet u in iedere groep.
  • Wij maken de gedragsafspraken visueel. Deze hangen in de hele school. Een voorbeeld van SWPBS.
  • De vier basisregels van PBS hangen in heel het IKC.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij analyseren ieder jaar de resultaten van de eindtoets. We bekijken de uitkomst hiervan in een groter perspectief en gebruiken dit om het onderwijs op onze school te verbeteren.

Naar aanleiding van de vorige eindtoets zijn we woordenschat als apart vak aan gaan bieden. Omdat we nu een nieuwe taalmethode uitkiezen, houden we hierbij rekening met de wijze waarop daarin woordenschat wordt aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de verbanden tussen de verschillende lesstof en vakken zien.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven