Montessorisch Maassluis

Seringenstraat 110 3142 NX Maassluis

Schoolfoto van Montessorisch Maassluis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In beginsel verzorgt de school bij zowel geplande, als onvoorziene afwezigheid van leerkrachten altijd vervanging door professionals, die de leerlingen en ouders daadwerkelijk kennen. Leerlingen en ouders worden in geval van gepland verlof tijdig geïnformeerd.

In het zeldzame geval dat vervanging niet beschikbaar is (bij onvoorzien verlof), worden de kinderen o.b.v. van de in de groepen aanwezige opdeellijsten over de overige groepen verdeeld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met een onderbouw, middenbouw en een bovenbouw.

In een montessorigroep zitten in beginsel, drie leeftijdsgroepen leerlingen bij elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar). Door deze heterogene groepen leren de kinderen met en van elkaar. Wij bootsen zo een stukje van onze samenleving na. De oudsten helpen de jongsten en de jongsten leren van de oudsten. Het geeft kinderen de kans zich te spiegelen aan anderen. Ieder kind is een periode de jongste, de middelste en de oudste in een groep. Zo leren kinderen met, van en door elkaar.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven