Montessorisch Maassluis

Seringenstraat 110 3142 NX Maassluis

  • Schoolfoto van Montessorisch Maassluis
  • Schoolfoto van Montessorisch Maassluis
  • Schoolfoto van Montessorisch Maassluis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Montessorischool Maassluis!

Basisschool Montessorischool Maassluis is een school voor montessorionderwijs in Maassluis en onderdeel van stichting Monton. De school geeft hoogwaardig en eigentijds montessorionderwijs, gebaseerd op de kernwaarden van Maria Montessori. Leerkrachten van onze montessorischool hebben aanvullend op de opleiding tot leraar basisonderwijs een Montessori-nascholing gevolgd.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directie (telefonisch of per mail).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Tri-band verantwoorden
  • Kindgericht en -volgend
  • proces vs. resultaat
  • Verantwoording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2016 telt onze school 143 kinderen.

Wij hebben in de midden- en bovenbouw een aanname stop.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven