Kardinaal Alfrink

Dr. Jan Schoutenlaan 3 3145 SX Maassluis

Schoolfoto van Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de Kardinaal Alfrinkschool. Onze school valt binnen Stichting SIKO. U krijgt in deze schoolgids een beeld van het onderwijs op onze school en hoe dit is georganiseerd. In deze schoolgids staan de uitgangspunten van onze school beschreven, waar de school voor staat en hoe we de kwaliteit van de school bewaken en verbeteren.

De schoolgids is bedoeld voor ouders* die al kinderen op deze basisschool hebben zitten, maar ook voor hen die zich oriƫnteren. Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd. Toch blijft het een document van een school, die een lerende organisatie probeert te zijn. Een goede school is aan veranderingen onderhevig, de samenleving verandert immers ook. Het goede wordt behouden en daar waar aangetoond wordt dat er veranderd moet worden, zal dat ook gebeuren.U wordt maandelijks op de hoogte gehoudendoor onze nieuwsbrief met actuele informatie over verschillende activiteiten. Zo blijft u steeds van alle ontwikkelingen op de hoogte.We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids weet of de Kardinaal Alfrinkschool bij u en uw kind past. Wij nodigen u van harte uit om onze school te komen bezoeken.

Wij wensen u, uw kind(eren) en iedereen, diebij onze school betrokken is, een jn en plezierigschooljaar toe.

Het team van de Kardinaal Alfrinkschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven