Kardinaal Alfrink

Dr. Jan Schoutenlaan 3 3145 SX Maassluis

Schoolfoto van Kardinaal Alfrink

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de Kardinaal Alfrinkschool. Onze school valt binnen Stichting SIKO. U krijgt in deze schoolgids een beeld van het onderwijs op onze school en hoe dit is georganiseerd. In deze schoolgids staan de uitgangspunten van onze school beschreven, waar de school voor staat en hoe we de kwaliteit van de school bewaken en verbeteren.

De schoolgids is bedoeld voor ouders* die al kinderen op deze basisschool hebben zitten, maar ook voor hen die zich oriënteren. Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd. Toch blijft het een document van een school, die een lerende organisatie probeert te zijn. Een goede school is aan veranderingen onderhevig, de samenleving verandert immers ook. Het goede wordt behouden en daar waar aangetoond wordt dat er veranderd moet worden, zal dat ook gebeuren.U wordt maandelijks op de hoogte gehoudendoor onze nieuwsbrief met actuele informatie over verschillende activiteiten. Zo blijft u steeds van alle ontwikkelingen op de hoogte.We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids weet of de Kardinaal Alfrinkschool bij u en uw kind past. Wij nodigen u van harte uit om onze school te komen bezoeken.

Wij wensen u, uw kind(eren) en iedereen, diebij onze school betrokken is, een jn en plezierigschooljaar toe.

Het team van de Kardinaal Alfrinkschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind centraal
  • Oplossingsgericht werken
  • Eigenaarschap bij kinderen
  • Kleine school
  • Driehoeksgesprekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de herstructurering van de Burgemeesterswijk. Hierdoor zijn veel gezinnen gedwongen om te verhuizen. Dit heeft gevolgen gehad voor onze leerlingaantallen. Er wordt nog volop nieuw gebouwd in ons deel van Maassluis. Nieuwe gezinnen, gezinnen die verhuizen binnen de wijk en gezinnen die na een gemiddelde periode van zeven jaar weer verhuizen naar een plaats buiten de wijk. Dit geeft aan dat de wijk volop in de beweging is en dat naar alle waarschijnlijkheid ook nog lang zal blijven. Als school profileren we ons met oplossingsgericht onderwijs, de KlasseKAS, werken met portfolio's en bij ons hoeft het kind zich niet aan het onderwijs aan te passen, maar wij passen het onderwijs aan aan het kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven