IKC Vindingrijk

Burg. Wesselinkstraat 8 3145 SB Maassluis

Schoolfoto van IKC Vindingrijk

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van IKC Vindingrijk. Onze school valt binnen Stichting SIKO. U krijgt in deze schoolgids een beeld van het onderwijs op onze school en hoe dit is georganiseerd. In deze schoolgids staan de uitgangspunten van onze school beschreven, waar de school voor staat en hoe we de kwaliteit van de school bewaken en verbeteren.

De schoolgids is bedoeld voor ouders* die al kinderen op deze basisschool hebben zitten, maar ook voor hen die zich oriënteren. Elk jaar wordt de schoolgids geactualiseerd. Toch blijft het een document van een school, die een lerende organisatie probeert te zijn. Een goede school is aan veranderingen onderhevig, de samenleving verandert immers ook. Het goede wordt behouden en daar waar aangetoond wordt dat er veranderd moet worden, zal dat ook gebeuren. We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids weet of IKC Vindingrijk bij u en uw kind past. Wij nodigen u van harte uit om onze school te komen bezoeken.

Wij wensen u, uw kind(eren) en iedereen, die bij onze school betrokken is, een jn en plezierigschooljaar toe.

Het team van IKC Vindingrijk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemiddelde kind bestaat niet
  • De natuur in
  • Betekenisvol onderwijs
  • Leren eigen regie pakken
  • Ontdekkingsreis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een school in ontwikkeling. IKC Vindingrijk is sinds augustus 2023 gestart met een tijdelijke locatie aan de Burgemeester Wesselinkstraat 8. De school ontvangt nu ook kinderen vanuit het Wilgenrijk en is groeiende. Het staat op de planning dat in augustus 2025 het nieuwe gebouw van IKC Vindingrijk in Wilgenrijk betrokken kan worden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven