Basisschool De Groene Oase

Doelstraat 48 3155 AJ Maasland

  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief
  • Inspirerend
  • Veilig
  • Eco-school
  • Unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen in unit 1/2 zijn op vrijdagmiddagen vrij van school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij het opstellen van ons pestprotocol zijn wij uitgegaan van vijf stellingen:

·       Pesten wordt als een groot probleem gezien door alle betrokken partijen: leerkrachten, ouders en kinderen (gepeste kinderen, de pesters en de “zwijgende” groep).

·       De school doet er alles aan om pesten te voorkomen: preventie.

·       Wanneer leerkrachten zien dat kinderen worden gepest, dan wordt er duidelijk stelling genomen.

·       Als pesten optreedt, moeten leerkrachten kunnen signaleren.

·       Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen tòch (weer) optreedt, beschikt de school over een directe aanpak, waarbij ook de ouders worden ingeschakeld.  

Terug naar boven