De Zilvermaan - locatie Bloemstede

Bloemstede 225 3608 TA Maarssen

 • In groep 1/2 wordt er met thema's gewerkt. Hier ziet u het thema De Noordpool. Een heuse iglo en dieren die op de Noordpool leven.
 • Elk jaar verzorgt elke groep een open podium. Ouders komen dan kijken naar een voorstelling van de kinderen.
 • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
 • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
 • In de bovenbouw werken kinderen aan projecten. Leuk om dat samen te doen. 
Samen leren leven is ook samenwerken.

In het kort

Toelichting van de school

Vrij om te worden wie je bent. Daar staan we voor en daar gaan we voor, bij De Zilvermaan Bloemstede. We zijn dan ook niet zomaar een basisschool. We zijn een kleinschalige school, waar leerlingen alle ruimte, aandacht, kansen en begeleiding krijgen waarmee zij zelf leren ontdekken hoe zij hun ontwikkelkracht maximaal kunnen benutten. Veilig, vertrouwd én met plezier. 

Wij werken met drie pijlers om alle leerlingen de optimale ruimte te geven om zich te ontwikkelen:

 1. Leerdoelgericht onderwijs: hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van de leerlingen. Zodoende werken leerlingen aan doelen die zij nog moeten oefenen en eigen maken.
 2. Betekenisvol en leerrijk onderwijs: als leerlingen weten waarom ze iets moeten leren, zijn ze meer gemotiveerd. We koppelen taal-en rekendoelen aan de echte wereld. Verder werken we met thema's door heel de school heen zodat leerlingen een rijke woordenschat en breed wereldbeeld krijgen.
 3. Samen leren leven: Leerlingen leren bij ons naast de basisvakken hoe je samen leeft. Zorg dragen voor jezelf, voor de ander, voor de groep, voor de school en de wijk, dat vinden wij belangrijk. Vanuit zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld iets betekenen voor een ander en voor de omgeving waarin je woont.

Nieuwsgierig naar hoe we dat doen? Kom gerust eens langs en ontdek het zelf!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respect
 • Vrijheid
 • Veiligheid
 • Oog voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kies je voor De Zilvermaan Bloemstede, dan kies je voor een kleinschalige school. Met grote voordelen. Zo werken we met combinatiegroepen zodat kinderen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Daarnaast kan een kind makkelijker op zijn niveau en tempo door de lesstof heen. In een combinatiegroep is ruimte om wat sneller te gaan, wat extra's te doen of om wat langer te oefenen. 

Op de Zilvermaan hebben wij oog voor elkaar, voor onze leerlingen en voor de ouders. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven