Martinus School

Keizerskroon 5 7581 TX Losser

Schoolfoto van Martinus School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is zal deze (indien mogelijk) worden vervangen door collega's uit de invalpool. Deze collega's zijn verbonden aan een Stamschool van Skolo.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt vooral spelenderwijs geleerd. Er wordt over allerlei onderwerpen gepraat. Er komen verschillende vakgebieden aan de orde. We werken daarbij met ‘Onderbouwd’ en houden rekening met de ontwikkelingsniveaus van kinderen.  Kinderen worden uitgedaagd om in diverse hoeken te spelen en te leren. Het lokaal biedt mogelijkheden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en communiceren. Bij de indeling van het lokaal worden alle ontwikkelingsgebieden vertegenwoordigd. Groepen 1 en 2 werken met dagritmekaarten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 zijn er (qua leeftijd) homogene groepen. Het speelse karakter gaat geleidelijk over in een lerend karakter. We vinden het als school belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Regelmatig is er in iedere groep dan ook tijd gereserveerd om zelfstandig aan verplichte en gekozen opdrachten te werken. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. U ziet dat de nadruk valt op taal/lezen en rekenen, daarmee zijn de kinderen de helft van de week bezig. De leertijd per dag is maximaal 5 uur en 30 minuten.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

  Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs en bekijken per situatie welke mogelijkheden we kunnen bieden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven