De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65 3411 XB Lopik

  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel

Het team

Toelichting van de school

Op de school werken vijftien gemotiveerde leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerker, een Intern Begeleider en een directeur. Het team is divers qua samenstelling, ervaring en deskundigheid. Alle leerkrachten zijn bevoegd en hebben daarnaast diverse opleidingen gevolgd. Zo zijn de meeste leerkrachten opgeleid als bevoegd docent bewegingsonderwijs en gecertificeerd als Kanjer-docent. We zijn een hecht en open team, leren samen, bereiden samen lessen voor en komen regelmatig bij elkaar in de klas. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van leraartekorten proberen wij zoveel mogelijk continuïteit te geven.  SPCO Groene Hart (waar de De Nieuwe Wiel onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet dan kunnen soms collega's of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een andere mogelijkheid is om de kinderen te verdelen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden dan, zo mogelijk, minimaal een dag van tevoren via de schoolapp geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Op De Nieuwe Wiel wordt de zorg voor leerlingen op een goede en verantwoorde manier vormgegeven. Dit is nodig om aan te sluiten bij de manier van leren van een leerling. Als u hier meer over wilt weten kunt u hieronder verder lezen want onderstaande geeft u een helder beeld van de uitgebreide zorg die er aan elke leerling geboden wordt.   Dit is iets waar we trots op zijn en wat we ondertussen al goed kunnen omdat we al 10 jaar met de 1-zorgroute werken!   

Wat is de 1-zorgroute?

De 1-zorgroute is een manier om de zorg in de school vorm te geven. Wat centraal staat is de afstemming tussen de lesstof en de onderwijsbehoeften (= de behoefte van een leerling om te kunnen leren) van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en die worden gerespecteerd. De 1-zorgroute biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een soort handleiding hoe de leerling leert. De leerkrachten denken vanuit wat een leerling kan in plaats van benoemen van wat een leerling niet kan.

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg we aan kinderen kunnen verlenen en hoe we dat doen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven