De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65 3411 XB Lopik

  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Nieuwe Wiel is een moderne, positieve, open christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen en zorgen voor een veilig, respectvol en uitdagend leerklimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Eén van onze speerpunten is eigentijds onderwijs. We zetten tablets en chromebooks in bij vakken waar snel feedback krijgen belangrijk is. Maar ook samen spelen, kennis vergaren, leren, ontdekken en onderzoeken vormen de kern van ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • respect
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven