De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65 3411 XB Lopik

  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Nieuwe Wiel is een moderne, positieve, open christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen en zorgen voor een veilig, respectvol en uitdagend leerklimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Eén van onze speerpunten is eigentijds onderwijs. We zetten chromebooks in bij vakken waar snel feedback krijgen belangrijk is. Maar ook samen spelen, kennis vergaren, leren, ontdekken en onderzoeken vormen de kern van ons onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • respect
  • plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren groeit de school. Op 1 september 2022 zijn er 197 leerlingen op onze school. Onze verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren tussen de 195 en 205 leerlingen zal zijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven