CBS De Regenboog

Emmalaan 64 3411 XJ Lopik

 • Schoolfoto van CBS De Regenboog
 • Schoolfoto van CBS De Regenboog
 • Schoolfoto van CBS De Regenboog
 • Schoolfoto van CBS De Regenboog
 • Schoolfoto van CBS De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Behalve onze vakleerkracht voor gym zijn bijna al onze leerkrachten gespecialiseerd in een bepaalde discipline van kunst en cultuur:

 • muziek
 • drama
 • dans
 • beeldende vorming
 • audiovisuele vorming

Daarnaast zijn er ook specialisten op het gebied van

 • rekenen
 • taal/lezen
 • Kanjertraining

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht maken we gebruik van invallers uit de invalpool van TriVia of van de inzet van onze onderwijsassistenten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze 140 leerlingen zijn verdeeld over acht groepen. Dat betekent dat onze gemiddelde groep slechts tussen de 17 en 18 leerlingen heeft. De kleine groepsomvang is de komende jaren mogelijk vanwege de fusie met de Eben-Haëzerschool in Jaarsveld in 2020. 

Door de kleine groepen kunnen we elk kind de aandacht geven die het nodig heeft. Met de inzet van drie onderwijsassistenten, die verdeeld zijn over de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, zijn er nog meer extra handen voor de klas en is het mogelijk om regelmatig met het kind in gesprek te gaan over zijn doelen en vorderingen.

Trots zijn wij ook op ons talentenatelier Kunstwerk. Vier periodes per jaar zijn onze leerlingen vier weken achtereen aan de slag met een activiteit op het gebied van expressie: muziek, beeldende vorming, erfgoed, dans, drama, audiovisuele vorming en koken. Aan het einde van elke periode presenteren de groepen hun resultaten aan elkaar en aan de ouders.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De bestede onderwijstijd in het kleuteronderwijs is afgeleid van onze visie op het onderwijs voor het jonge kind. Die luidt als volgt:

Op de Regenboogschool in Lopik werken wij als leerkrachten van de groepen 1 en 2 vanuit de liefde voor het kind en elkaar. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en dat de sfeer in de groep optimaal is zodat er een prettig leerklimaat kan ontstaan.  

Wij zien het als onze taak de kinderen op spelende wijze, werkend vanuit thema’s, klaar te maken voor groep 3. We observeren de kinderen en proberen van daaruit aan te sluiten bij de behoeftes die zij hebben.  

Om zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen gebruiken wij KIJK. Op deze manier houden we overzicht op resultaat en zien we welke kinderen extra uitdaging of wat extra hulp kunnen gebruiken naast ons basisaanbod.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De lessentabel en de bestede tijd aan de onderdelen van onderwijs en vorming komen op de Regenboog in grote lijnen overeen met de hierbij getoonde tabel. Wij hanteren echter ook het beheersingsgericht leren: indien nodig passen we de hoeveelheid leertijd per vakgebied aan aan de behoeften van de groep, een kleine groep leerlingen of een individuele leerling.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel  staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CKO De Groene Ark biedt kinderopvang en peuterspeelzaal. Er is sprake van een goede overdracht naar onze school.

Terug naar boven