CBS De Regenboog

Emmalaan 64 3411 XJ Lopik

  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

'Wat ik onze leerlingen gun, en waar ik aan wil bijdragen, is dat hun zelfvertrouwen blijft groeien. Als een kind met zelfvertrouwen door het leven gaat, dan hebben we volgens mij alles gewonnen. Dat zorgt ervoor dat het met plezier naar school gaat, goed in zijn of haar vel zit, gemotiveerd kan leren en met vertrouwen en lef stappen durft te zetten. Daarvoor zetten wij ons in, voor alle kinderen op De Regenboog.' Pieter van Dijk, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfvertrouwen
  • Optimale ontwikkeling
  • Uniek: Kunstwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is al vanouds een van de christelijke basisscholen in Lopik. In 2020 fuseerde de Regenboog met de Eben-Haëzerschool te Jaarsveld. De meeste leerlingen uit Jaarsveld kwamen naar de Regenboog. Ook fuseerden de twee teams. Daardoor werken wij nu met 8 groepen met maximaal 20 kinderen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven