CBS De Regenboog

Emmalaan 64 3411 XJ Lopik

  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog
  • Schoolfoto van CBS De Regenboog

Contactgegevens

CBS De Regenboog

Emmalaan 64
3411 XJ Lopik

Telefoon:
0348551406
Schoolwebsite:
www.deregenbooglopik.nl
E-mailadres:
directie.deregenbooglopik@triviascholen.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs TriVia

Aantal scholen:
15
Aantal leerlingen:
2464
Website schoolbestuur:
www.pcpo-trivia.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi

Terug naar boven